OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Milé zákaznice, milí zákazníci, děkujeme, že jste se rozhodli nakoupit v našem internetovém obchodě RADOST OD NÁS.

Máte-li nějaké otázky, klidně se ptejte, rádi Vám je zodpovíme. Dotazy i objednávky vyřizujeme postupně, jak dojdou. Snažíme se vše vyřídit v co nejkratším termínu. 

 

Objednávka - obratem po objednání Vám přijde potvrzující zpráva o přijetí objednávky, tato zpráva se generuje systémem automaticky. Dále Vám objednávku ještě potvrdíme a sdělíme předpokládanou  dobou odeslání.

 

Objednávka s dodatkem - od roku 2014 může zákazník uvést dodatek nebo odchylku v objednávce, ve kterém požaduje například jinou barvu zboží než nabízíme. Tyto dodatky do objednávky prosím neuvádějte, protože zboží nabízíme ve všech dostupných barvách atd., které jsou k dispozici skladem nebo u dodavatele. Pokud by jste se chtěli na nějakou barvu, velikost atd. informovat, klidně se ptejte mailem nebo telefonicky, rádi dotaz zodpovíme.

 

Objednávku můžete stornovat do odeslání zboží, o stornu nás prosím informujte na mail  na e-mailu info.radost@email.cz


Platba může být převodem na účet nebo na dobírku.

Nevyzvednutá dobírka - jestliže si objednáte zboží na dobírku a balík nepřevezmete, nevyzvednete, znovu Vám již zboží odesílat na dobírku nebudume. Ani další objednávky. U těchto zákazníků si vyhrazujeme možnost platby pouze na účet.


Dodání zboží – pokud je zboží skladem, je odesláno do dvou prac.dnů od připsání peněz na účet. Zboží na objednávku, bude zajištěno od dodavatelů na základě Vaší objednávky. V tomto případě doba dodání může být až 15 dní, ale samozřejmě se snažíme zařídit co nejkratší termín. Pokud nebude možné zboží dodat z důvodů skladové nedostupnosti u dodavatele, budeme Vás informovat a v případě zaplacení předem Vám bude platba vrácena. Doručení proběhne v prac.dny v době obvyklé pracovní doby přepravce  na adresu uvedenou v objednávce.

 

Při objednávce nad 3000,- Vám doprava a balné nebude účtováno.

Jestliže při převzetí balíku zjistíte, že je krabice či obal balíku poškozen, zkontrolujte si obsah přímo při převzetí. Zjistíte-li při rozbalení, že je obsah balíku rozbitý, učiňte neprodleně reklamaci u přepravce nebo na Vaší poště (dle Vámi zvolené dopravy). Odpovědnost za porušení obalu nese přepravce.

 

Možný je i osobní odběr na adrese Lubojaty 77, Bílovec, 74292. V těchto případech se předem domluvíme. Platba předem na účet.

 

SLOVENSKO - zboží je možno odeslat i na Slovensko. Na SLovensko na dobírku nezasíláme, pouze po připsané platbě na účet. Účet máme pro Slovenské zákazníky u banky Fio, aby byl bez poplatků za mezinárodní transakci. Cena dopravy je individuální, záleží na hmotnosti objednávky.

 

Na nové zboží se vztahuje záruční lhůta 24 měsíců.

V souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku může Spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce. Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

V případě, že budete odstupovat od smlouvy, sdělte nám to prosím na e-mail  info.radost@email.cz
Zboží prosím pokud možno zasílejte v původním obalu, včetně dokladu o koupi (není podmínkou). Zboží nesmí být používané a nesmí být poškozené. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu i běžným používáním může Prodávající po Spotřebiteli zákazníkovi požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vráceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

Zboží prosím Vás nezasílejte na dobírku, nebude převzato. Náklady na dopravu zboží od zákazníka nehradíme.

Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá v případě, že:

- dodávka zboží byla upravena podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu

- dodávka zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

- dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky, pokud byl porušen jejich původní obal

- o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím

Reklamace – Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční lhůtě. Životnost výrobku se nemusí krýt s pojmem záruční doba. Nadměrné nebo dlouhodobé opotřebení nemůže být reklamováno jako vada výrobku, tj. prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

Pokud se vada výrobku vyskytne, před zasláním zboží k reklamaci nás prosím prvně kontaktujte mailem.

Zboží zašlete na adresu: Eva Vyrubalíková Kremserová, Lubojaty 77, Bílovec, 74292.

Reklamaci můžete napsat volnou formou, uveďte prosím popis vady, Vaše jméno, příjmení, adresu, datum nákupu, datum reklamace a zdůvodnění reklamace. Přiložte doklad ke zboží. Přiložit doklad není podmínkou. Pokud jej nemáte, napište prosím VS Vaší objednávky.

Možné způsoby vyřízení uznané reklamace:

• odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
• bezplatné odstranění vady opravou;
• přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
• vrácení kupní ceny

Lhůta pro vyřízení reklamace – nejpozději do 30.ti dnů od uplatnění reklamace zákazníkem, pokud se zákazníkem nebude dohodnuta delší lhůta. 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

 Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

 Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

 Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem

http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Ochrana osobních dat – Informace o kupujících na tomto e-shopu jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Zákazník uzavřením smlouvy (odeslanou objednávkou) souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi tohoto e-shopu, tento souhlas může zákazník písemně kdykoli odvolat. Osobní údaje budou uchovávány a shromažďovány pouze za účelem uzavření kupní smlouvy, dodání zboží (předání potřebných údajů přepravci k dodání zboží), k případnému provedení reklamace a pro archivní účely o provedených nákupech. Osobní data nepředáme žádné další osobě.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 12.1.2010. Tyto obch.podmínky se mohou bez předchozího upozornění změnit.

Děkujeme za přečtení.

 

Sídlo firmy: Eva Vyrubalíková Kremserová

Lubojaty 77, Bílovec, 74292

Zodpovědná osoba: Eva Vyrubalíková Kremserová

Adresa provozovatele: Eva Vyrubalíková Kremserová, Lubojaty 77, Bílovec, 74292

Provozovna: Lubojaty 77, Bílovec, 74292

IČ: 76507793
Tel.: 775 240 999
e-mail: info.radost@email.cz

Jsme plátci DPH.

ZPŮSOB DORUČENÍ POŠTOVNÉ BALNÉ
Zásilkovna
JEN PRO MENŠÍ ZÁSILKY Zásilky s maximální váhou 5 kg a max. rozměry 50x40x30 cm.
69,00 Kč 10,00 Kč
Balíkovna
Vyzvednutí balíku v rozsáhlé síti Balíkoven. Hmotnost balíku do 5 kg.
65,00 Kč 10,00 Kč
PPL
Doručení balíku přepravcem PPL na Vámi zvolenou adresu (domů, do práce) obvykle do druhého pracovního dne od odeslání.
109,00 Kč 10,00 Kč
“Zásilkovna domů”
Doručení balíku přepravcem na Vámi zvolenou adresu (domů, do práce) obvykle do druhého pracovního dne od odeslání. Do 10,00 kg. Zajišťuje Zásilkovna.
119,00 Kč 10,00 Kč
OBJEDNÁVKA NAD 3000 Kč
Při objednávce nad 3000,- Vám poštovné, balné nebude účtováno.
ZDARMA ZDARMA
Osobní odběr
Po předchozí domluvě osobní odběr na adrese Lubojaty, Bílovec.
ZDARMA ZDARMA
ZPŮSOB ÚHRADY POPLATEK
Převodem na účet
Platba předem převodem na účet č. 323026002/5500
BEZ POPLATKU
Dobírka
Platíte hotově přepravci při převzetí balíčku.
36,00 Kč

OBCHODNÍ PODMÍNKY ke stažení ve formátu PDF